2-daagse Haarstling Workshop 2018

Aanmelding 2-daagse Haarstling Workshop 2018 - September, Oktober, November, December, Januari

Betaling € 423,50

Gelijk met de toezending van dit inschrijfformulier dient het bedrag zoals hierboven vermeld te worden voldaan.
Deze betaling dient binnen 5 dagen na het insturen van het inschrijfformulier te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL93 ABNA 0458 1151 42 t.n.v. Yeliz Kaya Education.